H͢ủ͢y͢ ͢b͢ỏ͢ ͢x͢ử͢ ͢p͢h͢ạ͢t͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢1͢,͢5͢ ͢t͢ỷ͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢T͢r͢ị͢n͢h͢ ͢V͢ă͢n͢ ͢Q͢u͢y͢ế͢t͢

Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟x͟ử͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟Ủ͟y͟ ͟b͟a͟n͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟h͟ủ͟y͟ ͟b͟ỏ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟B͟ộ͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟.͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟5͟/͟4͟,͟ ͟Ủ͟y͟ ͟b͟a͟n͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟N͟h͟à͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟b͟a͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟h͟ủ͟y͟ ͟b͟ỏ͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟s͟ố͟ ͟3͟4͟/͟Q͟Đ͟-͟X͟P͟V͟P͟H͟C͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟8͟/͟1͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟ử͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟.͟

͟L͟ý͟ ͟d͟o͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟9͟/͟3͟,͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟-͟ ͟B͟ộ͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟a͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟v͟ụ͟ ͟á͟n͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟,͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟a͟n͟ ͟v͟à͟ ͟t͟ạ͟m͟ ͟g͟i͟a͟m͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟T͟h͟a͟o͟ ͟t͟ú͟n͟g͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟Đ͟i͟ề͟u͟ ͟2͟1͟1͟ ͟B͟ộ͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟H͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟8͟/͟1͟,͟ ͟Ủ͟y͟ ͟b͟a͟n͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟N͟h͟à͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟1͟,͟5͟ ͟t͟ỷ͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟á͟o͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟d͟ự͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟d͟ị͟c͟h͟.͟

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟B͟ộ͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟,͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟a͟m͟ ͟b͟à͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟H͟u͟ế͟ ͟(͟c͟á͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟B͟a͟n͟ ͟K͟ế͟ ͟t͟o͟á͟n͟ ͟T͟ậ͟p͟ ͟đ͟o͟à͟n͟ ͟F͟L͟C͟)͟ ͟v͟à͟ ͟b͟à͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟T͟h͟ú͟y͟ ͟N͟g͟a͟ ͟(͟P͟h͟ó͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟g͟i͟á͟m͟ ͟đ͟ố͟c͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟H͟Đ͟Q͟T͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟C͟P͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟B͟O͟S͟)͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟ ͟v͟a͟i͟ ͟t͟r͟ò͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟.͟

͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟x͟á͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟/͟1͟2͟/͟2͟0͟2͟1͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟0͟/͟1͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟t͟h͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟C͟P͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟B͟O͟S͟ ͟(͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟C͟K͟ ͟B͟O͟S͟)͟ ͟v͟à͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟c͟o͟n͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟v͟ệ͟ ͟t͟i͟n͟h͟ ͟s͟ử͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟2͟0͟ ͟t͟à͟i͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟1͟1͟ ͟t͟ổ͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟m͟u͟a͟,͟ ͟b͟á͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟ầ͟n͟ ͟s͟u͟ấ͟t͟ ͟l͟ớ͟n͟.͟

͟M͟ụ͟c͟ ͟đ͟í͟c͟h͟ ͟n͟h͟ằ͟m͟ ͟t͟ạ͟o͟ ͟r͟a͟ ͟c͟u͟n͟g͟,͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟g͟i͟ả͟,͟ ͟đ͟ẩ͟y͟ ͟g͟i͟á͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟F͟L͟C͟ ͟t͟ừ͟ ͟1͟4͟.͟6͟5͟0͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟/͟c͟ổ͟ ͟p͟h͟i͟ế͟u͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟/͟1͟2͟/͟2͟0͟2͟1͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟g͟i͟á͟ ͟c͟a͟o͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟2͟4͟.͟0͟5͟0͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟/͟c͟ổ͟ ͟p͟h͟i͟ế͟u͟ ͟(͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟2͟2͟.͟5͟8͟6͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟/͟c͟ổ͟ ͟p͟h͟i͟ế͟u͟,͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟6͟4͟%͟)͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟l͟ệ͟n͟h͟ ͟b͟á͟n͟ ͟1͟7͟5͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟c͟ổ͟ ͟p͟h͟i͟ế͟u͟ ͟F͟L͟C͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ớ͟p͟ ͟l͟ệ͟n͟h͟ ͟b͟á͟n͟ ͟7͟4͟,͟8͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟c͟ổ͟ ͟p͟h͟i͟ế͟u͟ ͟F͟L͟C͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟á͟ ͟2͟2͟.͟5͟8͟6͟/͟c͟ổ͟ ͟p͟h͟i͟ế͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ố͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟d͟ị͟c͟h͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟,͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟1͟.͟6͟8͟9͟ ͟t͟ỷ͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟u͟ ͟l͟ợ͟i͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟5͟3͟0͟ ͟t͟ỷ͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟

͟C͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟v͟à͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟C͟P͟ ͟T͟ậ͟p͟ ͟đ͟o͟à͟n͟ ͟F͟L͟C͟,͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟C͟P͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟B͟O͟S͟ ͟v͟à͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟h͟a͟o͟ ͟t͟ú͟n͟g͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟,͟ ͟c͟h͟e͟ ͟g͟i͟ấ͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟0͟/͟1͟,͟ ͟g͟â͟y͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟h͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟ư͟,͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟V͟i͟ệ͟t͟ ͟N͟a͟m͟.͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟9͟7͟5͟,͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ở͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟T͟h͟ị͟n͟h͟,͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟T͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟P͟h͟ú͟c͟.͟ ͟N͟g͟o͟à͟i͟ ͟c͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟ị͟ ͟C͟h͟ủ͟ ͟t͟ị͟c͟h͟ ͟H͟Đ͟Q͟T͟ ͟T͟ậ͟p͟ ͟đ͟o͟à͟n͟ ͟F͟L͟C͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟v͟à͟ ͟F͟L͟C͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟s͟ở͟ ͟h͟ữ͟u͟ ͟h͟ã͟n͟g͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟B͟a͟m͟b͟o͟o͟ ͟A͟i͟r͟w͟a͟y͟s͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟8͟0͟%͟ ͟v͟ố͟n͟ ͟n͟ắ͟m͟ ͟g͟i͟ữ͟.͟

Leave a comment

Your email address will not be published.