C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

M͢ộ͢t͢ ͢p͢h͢ụ͢ ͢n͢ữ͢ ͢t͢i͢ế͢t͢ ͢l͢ộ͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢T͢i͢k͢T͢o͢k͢ ͢r͢ằ͢n͢g͢ ͢c͢ô͢ ͢đ͢ã͢ ͢h͢u͢ỷ͢ ͢đ͢á͢m͢ ͢c͢ư͢ớ͢i͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢m͢ơ͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢t͢ì͢m͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢m͢ụ͢c͢ ͢h͢ì͢n͢h͢ ͢ả͢n͢h͢ ͢n͢h͢ạ͢y͢ ͢c͢ả͢m͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢m͢á͢y͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢c͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢s͢ắ͢p͢ ͢c͢ư͢ớ͢i͢.͢ ͢C͢ô͢ ͢g͢á͢i͢ ͢t͢ê͢n͢ ͢M͢a͢r͢i͢a͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢,͢ ͢đ͢á͢m͢ ͢c͢ư͢ớ͢i͢ ͢đ͢ã͢ ͢b͢ị͢ ͢h͢u͢ỷ͢ ͢b͢ỏ͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢t͢ổ͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢3͢ ͢t͢h͢á͢n͢g͢ ͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢… Continue reading C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

S̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼v̼à̼ ̼1̼/̼5̼.̼

Đ͢ơ͢n͢ ͢v͢ị͢ ͢q͢u͢ả͢n͢ ͢l͢ý͢ ͢s͢â͢n͢ ͢b͢a͢y͢ ͢T͢â͢n͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢N͢h͢ấ͢t͢ ͢đ͢ã͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢á͢n͢,͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢p͢h͢á͢p͢ ͢đ͢ể͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢t͢ỏ͢a͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢đ͢i͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢d͢ị͢p͢ ͢l͢ễ͢ ͢3͢0͢/͢4͢ ͢v͢à͢ ͢1͢/͢5͢.͢ ͢N͢g͢à͢y͢ ͢7͢/͢4͢,͢ ͢G͢i͢á͢m͢ ͢đ͢ố͢c͢ ͢C͢ả͢n͢g͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢q͢u͢ố͢c͢ ͢t͢ế͢ ͢T͢â͢n͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢N͢h͢ấ͢t͢ ͢Đ͢ặ͢n͢g͢ ͢N͢g͢ọ͢c͢ ͢C͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢b͢i͢ế͢t͢,͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢k͢h͢á͢c͢h͢ ͢đ͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢s͢â͢n͢ ͢b͢a͢y͢ ͢T͢â͢n͢ ͢S͢ơ͢n͢ ͢N͢h͢ấ͢t͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢d͢ầ͢n͢,͢… Continue reading S̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼v̼à̼ ̼1̼/̼5̼.̼

H͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢L͢ậ͢p͢: “͢T͢ô͢i͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢b͢á͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢h͢ợ͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢a͢n͢h͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢t͢ớ͢i͢ ͢b͢á͢n͢ ͢n͢ư͢ớ͢c͢ ͢r͢ử͢a͢ ͢c͢h͢é͢n͢”͢

͢”͢T͢ô͢i͢ ͢n͢g͢h͢e͢ ͢m͢ẹ͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢r͢a͢ ͢c͢h͢à͢o͢ ͢a͢n͢h͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢c͢â͢u͢”͢ ͢–͢ ͢H͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢L͢ậ͢p͢ ͢n͢ó͢i͢.͢ ͢M͢ớ͢i͢ ͢đ͢â͢y͢,͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢D͢u͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢k͢ý͢ ͢ứ͢c͢,͢ ͢d͢i͢ễ͢n͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢H͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢L͢ậ͢p͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢â͢m͢ ͢s͢ự͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢M͢C͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢v͢ề͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢ ͢t͢h͢ơ͢ ͢v͢à͢ ͢đ͢a͢m͢ ͢m͢ê͢ ͢n͢g͢h͢ề͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢p͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢a͢n͢h͢.͢ ͢T͢ô͢i͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢b͢á͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢a͢n͢h͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢… Continue reading H͢u͢ỳ͢n͢h͢ ͢L͢ậ͢p͢: “͢T͢ô͢i͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢b͢á͢n͢ ͢h͢à͢n͢g͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢h͢ợ͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢a͢n͢h͢ ͢Q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢L͢i͢n͢h͢ ͢t͢ớ͢i͢ ͢b͢á͢n͢ ͢n͢ư͢ớ͢c͢ ͢r͢ử͢a͢ ͢c͢h͢é͢n͢”͢

T͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟6͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟?͟

M͢ộ͢t͢ ͢s͢ố͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢ỷ͢ ͢l͢ệ͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢t͢ỷ͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢ ͢s͢ố͢,͢ ͢d͢o͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢S͢ở͢ ͢T͢à͢i͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢r͢à͢ ͢s͢o͢á͢t͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢đ͢ể͢ ͢đ͢ả͢m͢ ͢b͢ả͢o͢ ͢c͢h͢i͢ ͢đ͢ú͢n͢g͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢t͢ư͢ợ͢n͢g͢.͢ N͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢ ͢b͢ứ͢c͢ ͢x͢ú͢c͢ ͢v͢ì͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢g͢ó͢i͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢đ͢ợ͢t͢ ͢3͢ ͢l͢à͢ ͢v͢ấ͢n͢ ͢đ͢ề͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢đ͢ạ͢i͢… Continue reading T͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟6͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟?͟