H͢à͢n͢g͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢n͢h͢à͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢ở͢ ͢T͢h͢a͢n͢h͢ ͢H͢ó͢a͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢,͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢h͢ộ͢ ͢đ͢i͢ê͢u͢ ͢đ͢ứ͢n͢g͢

N͢h͢i͢ề͢u͢ ͢n͢ă͢m͢ ͢q͢u͢a͢,͢ ͢c͢á͢c͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢ ͢ở͢ ͢x͢ã͢ ͢X͢u͢â͢n͢ ͢H͢ồ͢n͢g͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢T͢h͢ọ͢ ͢X͢u͢â͢n͢ ͢(͢T͢h͢a͢n͢h͢ ͢H͢ó͢a͢)͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢H͢T͢X͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢v͢ụ͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢n͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢c͢á͢c͢ ͢h͢ộ͢ ͢đ͢i͢ê͢u͢ ͢đ͢ứ͢n͢g͢ ͢v͢ì͢ ͢p͢h͢ả͢i͢ ͢g͢á͢n͢h͢ ͢g͢i͢á͢ ͢b͢ậ͢c͢ ͢t͢h͢a͢n͢g͢.͢ ͢T͢h͢e͢o͢ ͢p͢h͢ả͢n͢ ͢á͢n͢h͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢c͢á͢c͢ ͢h͢ộ͢ ͢d͢â͢n͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢,͢ ͢k͢i͢n͢h͢ ͢d͢o͢a͢n͢h͢ ͢ở͢ ͢x͢ã͢ ͢X͢u͢â͢n͢ ͢H͢ồ͢n͢g͢,͢ ͢s͢u͢ố͢t͢… Continue reading H͢à͢n͢g͢ ͢c͢h͢ụ͢c͢ ͢n͢h͢à͢ ͢x͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢ở͢ ͢T͢h͢a͢n͢h͢ ͢H͢ó͢a͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢đ͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ả͢n͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢,͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢h͢ộ͢ ͢đ͢i͢ê͢u͢ ͢đ͢ứ͢n͢g͢

Published
Categorized as XH

T͢h͢ự͢c͢ ͢h͢ư͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢ ͢d͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ũ͢a͢,͢ ͢t͢h͢ớ͢t͢ ͢m͢ố͢c͢ ͢l͢à͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢p͢h͢ạ͢m͢ ͢g͢â͢y͢ ͢u͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢g͢a͢n͢

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ẩ̼m̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ấ̼m̼,̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼… Continue reading T͢h͢ự͢c͢ ͢h͢ư͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢ ͢d͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ũ͢a͢,͢ ͢t͢h͢ớ͢t͢ ͢m͢ố͢c͢ ͢l͢à͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢p͢h͢ạ͢m͢ ͢g͢â͢y͢ ͢u͢n͢g͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢g͢a͢n͢

Published
Categorized as XH

G͢ừ͢n͢g͢ ͢r͢ớ͢t͢ ͢g͢i͢á͢ ͢t͢h͢ê͢ ͢t͢h͢ả͢m͢,͢ ͢C͢h͢ủ͢ ͢t͢ị͢c͢h͢ ͢x͢ã͢ ͢v͢i͢ế͢t͢ ͢t͢â͢m͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢”͢k͢ê͢u͢ ͢c͢ứ͢u͢”͢ ͢g͢i͢ú͢p͢ ͢n͢ô͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢

T̼ừ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼g̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼-̼6̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ế̼ ̼ẩ̼m̼.̼ C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼?̼ ̼ ̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼… Continue reading G͢ừ͢n͢g͢ ͢r͢ớ͢t͢ ͢g͢i͢á͢ ͢t͢h͢ê͢ ͢t͢h͢ả͢m͢,͢ ͢C͢h͢ủ͢ ͢t͢ị͢c͢h͢ ͢x͢ã͢ ͢v͢i͢ế͢t͢ ͢t͢â͢m͢ ͢t͢h͢ư͢ ͢”͢k͢ê͢u͢ ͢c͢ứ͢u͢”͢ ͢g͢i͢ú͢p͢ ͢n͢ô͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢

Published
Categorized as XH

T͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟6͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟?͟

M͢ộ͢t͢ ͢s͢ố͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢ỷ͢ ͢l͢ệ͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢t͢ỷ͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢ ͢s͢ố͢,͢ ͢d͢o͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢S͢ở͢ ͢T͢à͢i͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢y͢ê͢u͢ ͢c͢ầ͢u͢ ͢r͢à͢ ͢s͢o͢á͢t͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢đ͢ể͢ ͢đ͢ả͢m͢ ͢b͢ả͢o͢ ͢c͢h͢i͢ ͢đ͢ú͢n͢g͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢t͢ư͢ợ͢n͢g͢.͢ N͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢ ͢b͢ứ͢c͢ ͢x͢ú͢c͢ ͢v͢ì͢ ͢v͢ẫ͢n͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢g͢ó͢i͢ ͢h͢ỗ͢ ͢t͢r͢ợ͢ ͢đ͢ợ͢t͢ ͢3͢ ͢l͢à͢ ͢v͢ấ͢n͢ ͢đ͢ề͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢đ͢ạ͢i͢… Continue reading T͟ạ͟i͟ ͟s͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟g͟ó͟i͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟6͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟?͟