C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼|̼:̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ụ̼t̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ỏ̼m̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ụ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼… Continue reading C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼|̼:̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ụ̼t̼

C͢a͢ ͢s͢ỹ͢ ͢H͢ồ͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢H͢i͢ế͢u͢:͢ ͢T͢ô͢i͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ặ͢t͢ ͢r͢a͢ ͢q͢u͢y͢ ͢c͢h͢u͢ẩ͢n͢ ͢n͢à͢o͢ ͢v͢ề͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢y͢ê͢u͢

“̼S̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼”̼ ̼–̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ã̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼e̼s̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼… Continue reading C͢a͢ ͢s͢ỹ͢ ͢H͢ồ͢ ͢Q͢u͢a͢n͢g͢ ͢H͢i͢ế͢u͢:͢ ͢T͢ô͢i͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ặ͢t͢ ͢r͢a͢ ͢q͢u͢y͢ ͢c͢h͢u͢ẩ͢n͢ ͢n͢à͢o͢ ͢v͢ề͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢y͢ê͢u͢

H͢ủ͢y͢ ͢b͢ỏ͢ ͢x͢ử͢ ͢p͢h͢ạ͢t͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢1͢,͢5͢ ͢t͢ỷ͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢T͢r͢ị͢n͢h͢ ͢V͢ă͢n͢ ͢Q͢u͢y͢ế͢t͢

Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟x͟ử͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟v͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ị͟n͟h͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟Ủ͟y͟ ͟b͟a͟n͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟h͟ủ͟y͟ ͟b͟ỏ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟B͟ộ͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ở͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟N͟g͟à͟y͟ ͟5͟/͟4͟,͟ ͟Ủ͟y͟ ͟b͟a͟n͟ ͟C͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟k͟h͟o͟á͟n͟ ͟N͟h͟à͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟b͟a͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟h͟ủ͟y͟ ͟b͟ỏ͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟s͟ố͟ ͟3͟4͟/͟Q͟Đ͟-͟X͟P͟V͟P͟H͟C͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟1͟8͟/͟1͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟… Continue reading H͢ủ͢y͢ ͢b͢ỏ͢ ͢x͢ử͢ ͢p͢h͢ạ͢t͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢1͢,͢5͢ ͢t͢ỷ͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢T͢r͢ị͢n͢h͢ ͢V͢ă͢n͢ ͢Q͢u͢y͢ế͢t͢